Zmiana paczki


Drodzy przyjaciele ogrodnicy!

Zdarza się to wielokrotnie: paczki są sprzedawane niezależnie, przy czym w niektórych przypadkach dokonywane są nieistotne płatności na rzecz poprzedniego właściciela. Jak wielkie jest potem zdziwienie kupującego, że zarząd nie może zaakceptować tej procedury. Zarząd również nie może tego robić. Kupujący ma więc problem: co z już zapłaconymi pieniędzmi?

Z tego powodu oto kolejność kroków, które należy wykonać, aby opuścić własną działkę:

1. Zgłosić zarządowi wypowiedzenie ogródka działkowego. (Formularze do tego są dostępne w biurze klubu w godzinach pracy).
Wypowiedzenie jest dozwolone (zgodnie ze statutem) tylko 3 miesiące przed końcem roku ogrodniczego (30 listopada). W związku z tym musi on wpłynąć do Rady Dyrektorów nie później niż 30 sierpnia danego roku.
Wyjątek: najemca jest już znany

2. Umówić się na wycenę zgodnie z wytycznymi okręgowego związku między poprzednim lokatorem a zarządem.

3. Protokół wyceny przesyłany jest dotychczasowemu najemcy lub przekazywany osobiście.

4. Prezentacja poprzedniego i ewentualnego nowego najemcy w godzinach pracy biura klubu. Tutaj sporządzana jest nowa umowa najmu i pokrywane są niezbędne koszty.
 
Procedura na stronach III i IV jest również szczegółowo wyjaśniona w magazynie stowarzyszenia GARTENFREUND (wydanie z września 2017).

Koszty roczne


  • Opłata roczna wynosi jednolite 80,00 euro.
  • Roczny czynsz jest zróżnicowany w zależności od wielkości działki.


Dla wszystkich działek z podłączeniem do wody od roku konsumpcyjnego 2017 obowiązuje cena wody w wysokości 3,00 € za zużyty metr sześcienny.
Dodatkowo w ramach rekompensaty za marnotrawstwo wnoszony jest wkład wspólnotowy w wysokości 1 metra sześciennego rocznie = 3,00 €.

Zgodnie ze statutem, każdy najemca wykonuje prace społeczne w 2 soboty w roku. W przypadku niestawienia się, zostanie naliczona opłata w wysokości 20,00 € za godzinę.


Zapytania o to, które działki są wolne lub staną się wolne, można składać w biurze stowarzyszenia w godzinach urzędowania.


Gemeinnütziger Schrebergartenverein Bremerhaven e.V -
gegründet 1919

 

Van - Heukelum -Straße 24-30

27568 Bremerhaven

Telefon 0471 - 52446

E-Mail: gem.schrebergarten.verein@nord-com.net